Dự Án

Khách Sạn

Khách sạn Art Nest

  • Khách hàng: Khách sạn Art Nest
  • Địa điểm: Số 7 Hùng Vương , Nha Trang , Việt Nam
  • Diện tích khu đất: 2 tầng hầm , 28 tầng nổi ,216 phòng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN