Dự Án

Khách Sạn

Khách sạn Boun Huong

  • Khách hàng: Khách sạn Boun Huong
  • Địa điểm: 39 Bắc Sơn, TP. Nha Trang
  • Diện tích khu đất: 1 tầng hầm, 18 tầng nổi, 60 Phòng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian: 2017

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN