Dự Án

Khách Sạn

Khách sạn Đông Triều Xanh

  • Khách hàng: Khách sạn Đông Triều Xanh
  • Địa điểm: 3A Quân Trấn , TP. Nha Trang
  • Diện tích khu đất: 1 tầng hầm, 18 tầng nổi, 90 Phòng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian: 2017

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN