Dự Án

Khách Sạn

Khách sạn Eden Saigon - 4 Sao

  • Khách hàng:
  • Địa điểm: 38 Bùi Thị Xuân, Q1, TP. HCM
  • Diện tích khu đất: 1 Tầng Hầm, 14 Tầng nổi, 129 Phòng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN