Dự Án

Khách Sạn

Khách sạn Rosaka - 4 Sao

  • Khách hàng: Khách sạn Rosaka
  • Địa điểm: 107A Nguyễn Thiện Thuật , TP. Nha Trang
  • Diện tích khu đất: 22 Tầng nổi, 140 Phòng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN