Dự Án

Khách Sạn

Khách Sạn Royal Lotus 2

  • Khách hàng: Khách Sạn Royal Lotus 2
  • Địa điểm: 120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An , Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
  • Diện tích khu đất: 25 tầng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian: 2017

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN