Dự Án

Khách Sạn

Khách sạn Việt Đại Dương

  • Khách hàng: Việt Đại Dương
  • Địa điểm: Nha Trang , Việt Nam .
  • Diện tích khu đất: 17 tầng , 470 phòng
  • Tổng DTXD:
  • Dự án: Khách sạn
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Thời gian: 09.12.2017

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN