Dự Án

Nội Thất

Căn hộ cao cấp Golden Link

  • Khách hàng: Căn hộ cao cấp Golden Link
  • Địa điểm: Bahan, Yangon, Myanmar
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD:
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN