Dự Án

Nội Thất

Căn hộ the Ascent

  • Khách hàng: Căn hộ the Ascent
  • Địa điểm: 58 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD:
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN