Dự Án

Nội Thất

Khách Sạn Orchids

  • Khách hàng: Khách Sạn Orchids
  • Địa điểm: 192 Pasreur, Quận 3, TPHCM
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD:
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN