Dự Án

Nội Thất

Nha Khoa Paris

  • Khách hàng: Nha Khoa Paris
  • Địa điểm: 97 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD:
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN