Dự Án

Thương mại

Trung Tâm Thụ Tinh Ống Nghiệm Âu Cơ

  • Khách hàng: Trung Tâm Thụ Tinh Ống Nghiệm Âu Cơ
  • Địa điểm: P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD: 1.050m2
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN