Dự Án

Trường học

Trường Mầm Non Bình Giã

  • Khách hàng: Trường Mầm Non Bình Giã
  • Địa điểm: Bình giã, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD:
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN