Dự Án

Trường học

Trường trung tiểu học Sông Cầu

  • Khách hàng: Trường trung tiểu học Sông Cầu
  • Địa điểm: Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Diện tích khu đất:
  • Tổng DTXD:
  • Dự án:
  • Tình trạng:
  • Thời gian:

Thông tin chi tiết về dự án

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN